Alfta Folkdanslag

Vår verksamhet

Föreningen är vilande.

Kontaktuppgifter

Föreningsadress
c/o Kavla
Tranberg 401A
822 91  ALFTA
0271-342 31

Dans
Bo Kvick
0271-553 57