Bollnäs Folkdanslag

Vår verksamhet

Dans för vuxna

Onsdagar kl. 19.00 i hembygdsgården Kämpens

Folklig dans för ungdom 13–25 år
Ledare Frida Modig
fridakmodig(a)gmail.com
Plats: Snoddasrummet, Kulturskolan, Bollnäs
Tid: Onsdagar kl. 19–20

Kontaktuppgifter

Föreningsadress
c/o K Carlson-Stjernberg     
Björktjäravägen 7 E
821 35 BOLLNÄS
070-977 40 68
carlson.stjernberg(a)gmail.com

Dansledare
Kerstin Carlson-Stjernberg

Musik
Karin Hedlund
0730-78 69 64
karin.hedlund1(a)bollnas.se

Slöjd
Inga-Lena Åkesson
070-440 91 40
inga.lena.akesson(a)gmail.com