Bollnäs Folkdanslag

Vår verksamhet

Dans för vuxna

Onsdagar kl. 19.00 i hembygdsgården Kämpens

Kontaktuppgifter

Föreningsadress
c/o K Carlson-Stjernberg     
Björktjäravägen 7 E
821 35 BOLLNÄS
070-977 40 68
carlson.stjernberg(a)gmail.com

Dans
Mari Rudbäck
mari.rudback(a)gmail.com
070-432 76 61
Bo Larsson
bo.x.larsson(a)gmail.com
070-483 28 79

Musik
Karin Hedlund
0730-78 69 64
karin.hedlund1(a)bollnas.se

Slöjd
Inga-Lena Åkesson
070-440 91 40
inga.lena.akesson(a)gmail.com