Högs Gille

I Högs Gille står dansen i centrum. Av våra gamla pardanser är polskan med sina lokala och dialektala uttryck den dans vi jobbar mest med och då framför allt våra egna Hälsingedanser. Även om polskan är central finns alltid gammeldansen med, både i tävlingssammanhang och som gladdans.
   I vår verksamhet ingår även att dansa upp för polskemärke för den som önskar, och där ingår danser från hela Sverige. Polskan, som för länge sedan fanns i hela Europa, finns nu bäst bevarad i Sverige och i Norge (där den är mest känd som pols).

Vår verksamhet

Dans för vuxna

Polskor - tisdagar kl 19.30-21.30     
Plats: Högsgården

Kontaktuppgifter

Föreningsadress
c/o Olsson
Trogsta 448
820 65  FORSA
070-522 95 28
erikbarbro.trogsta(a)telia.com