Dellenbygdens Folkdanslag

Vår verksamhet

Dans för barn

Barndanskurs – söndagar kl. 17.00–18.00
Plats: Bygdegården, Delsbo
 

Dans för vuxna

Gammeldanskurs – söndagar kl. 18.00–19.00
Dans till levande musik – söndagar kl. 19.00–21.00
Plats: Bygdegården, Delsbo
 

Kontaktuppgifter

Föreningsadress
c/o Anna Persson                          
Knaggälve 105
820 60 Delsbo
0653-410 39, 072-552 59 00
arsanna.persson(a)gmail.com

Barn och ungdom
Sveke Jonsson
Anna Persson

Dans
Sveke Jonsson
073-026 40 22
sveke64(a)gmail.com

Musik
Britt-Marie Swing
070-248 79 34
swingbrittmarie(a)gmail.com

Dräkt
Anna Persson
0653- 410 39
arsanna.persson(a)gmail.com