Dans- och musiksektionen Hälsingland

Sektionen anordnar emellanåt kurser för hela distriktet.

Dessutom förvaltar sektionen delar av det dansarv som finns i distriktet, dels dvd:n Danser från Hälsingland med tillhörande dansbeskrivningar, dels andra nedtecknade danser som på sikt ska sammanställas och ges ut i någon form.

Danser från Hälsingland (dvd, cd och häfte med dansbeskrivningar) går att beställa. Varje del kostar 100 kr. Kontakta Barbro Olsson, 070-288 09 94 eller e-post: erikbarbro.trogsta(a)telia.com.

Kontaktuppgifter

Sammankallande
Stina Malmberg
073-625 61 26
stina.malmberg(a)hybo.nu