Verksamhetssektionen Hälsingland

Beskrivning av sektionens arbete kommer presenteras snart.

Kontaktuppgifter

Sammankallande
Margith Backlund
0270-424197
margith.backlund(a)soderhamn.com